Recykling

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wszyscy producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do finansowania zwrotu, utylizacji i recyklingu urządzeń, które wypuścili na rynek, po ich zużyciu. Produkty objęte dyrektywą  są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci na kółkach (poniżej), który informuje, że nie należy wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi.

Obecne w sprzęcie substancje niebezpieczne lub mieszaniny moga powowdować zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych oraz niekorzystanie wpływac na organizm człowieka co powoduje poważne choroby.

W jakich przypadkach mogę zwrócić sprzęt elektryczny i elektroniczny do utylizacji?

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możesz zwrócić do firmy Aldex w następujących przypadkach:

 

Jeżeli zamówisz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny podlegający legislacji WEEE i podasz polski adres dostawy, możesz zwrócić swój zużyty sprzęt do firmy Aldex, o chęci zwrócenia sprzętu poinformuj nas w rubryce komentarze do zakupu, o ile nowo zakupiony sprzęt jest tego samego typu, co zużyty. Przyjmujemy produkty tylko tego samego typu i w tej samej liczbie, co nowo kupiony w firmie Aldex sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

 

Jak mogę zwrócić do utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

 

Jeśli zużytego urządzenia nie da się już używać, możesz oddać je do punktu zbiórki elektrośmieci, w którym zostanie zutylizowane i zrecyklingowane w ekologiczny sposób.

 

Możesz poprosić o odebranie zużytego urządzenia na tej stronie Landbell Group. Po zatwierdzeniu wniosku przewoźnik skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty odbioru.

Możesz oddać zużyty sprzęt do punktów zbierania na terenie kraju. Lista adresów w poniższych linkach:

https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/

https://elektrycznesmieci.pl/pojemnik/

 

Czy istnieją inne sposoby utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego?

Jeżeli Twoje urządzenie elektryczne lub elektroniczne jest nadal w dobrym stanie lub można je naprawić, możesz przekazać je organizacji charytatywnej lub potrzebującej osobie, która będzie z niego jeszcze korzystać. Przedłużając okres użytkowania starego urządzenia, zwiększasz wydajność wykorzystywania zasobów naturalnych i unikasz produkowania dodatkowych odpadów.